NOVINKY

06/2016

Projekt logistické, resp. výrobní haly na pozemku EMP 15 a projekt polyfunkčního…

05/2016

V areálu bývalých kasáren vybuduje své technologické vývojové centrum…

02/2016

Dne 10.2.2016 vyšel v deníku E15 článek o projektu revitalizace areálu…

08/2015

V sobotu 29.8.2015 proběhl Den otevřených dveří v areálu společnosti RSF Elektronik…

05/2015

Areál společnosti RSF Elektronik ve Stříbře byl oceněn v soutěži Stavba roku Plzeňského kraje…

01/2015

Od pondělí 5.1.2015 je v provozu nová autobusová zastávka „Stříbro, Průmyslová“…

11/2014

V listopadu 2014 byl zahájen provoz nového výrobního závodu RSF Elektronik ve Stříbře.

04/2014

Společnost Waystone CZ bude projekt Kasárna Stříbro prezentovat v rámci stánku Plzeňského…

08/2013

27.8.2013 byla slavnostně zahájena stavba nového výrobního závodu společnosti RSF Elektronik…

03/2013

V březnovém vydání časopisu Wirtschaft konkret byl uveřejněn inzerát nabízející v areálu…

02/2013

V únorovém čísle časopisu Wirtschaft konkret, který vydává Obchodní a průmyslová…

Projekt revitalizace – otázky a odpovědi

Rádi bychom vás na tomto místě seznámili s průběhem revitalizace území bývalých kasáren.

Jedná se o jedinečný projekt, který umožňuje městu Stříbru bez potřeby vlastních investic přeměnit území opuštěných kasáren v městskou rozvojovou zónu.

Areál bývalých kasáren byl jedním z řady vojenských brownfieldů, kterých je po redukci míst dislokace Armády ČR v posledních 25 letech v České republice značné množství. Některé armádou opouštěné areály byly převáděny bezúplatně do vlastnictví měst a obcí, v jejichž katastru se nacházely. Bohužel jen v málo případech se obecním samosprávám, které tyto majetky od ministerstva obrany převzaly, podařilo takto nově nabytý majetek využít ku prospěchu obce a jejích občanů.

Vzhledem ke značné náročnosti revitalizace takových území areály v mnoha případech chátrají a stále hledají své využití. Revitalizace tak rozsáhlých území jsou náročnou disciplínou a není mnoho obcí, kterým se s tímto úkolem podařilo úspěšně vypořádat. Město Stříbro je jedno z mála, kterému se to daří.

Projekt revitalizace území bývalých kasáren bychom vám chtěli přiblížit formou odpovědí na otázky, které ohledně projektu nejčastěji slýcháme:

Proč město Stříbro nerevitalizuje areál vlastními silami?

Areál bývalých kasáren ve Stříbře je jedním z největších městských vojenských areálů v České republice. Jeho rozloha činí cca 1/8 rozlohy zastavěného území města.

Město sice získalo areál kasáren zdarma, nicméně jen samotné náklady na jeho obsluhu činily cca 1,5 – 2 miliony Kč ročně. Náklady na úplnou revitalizaci dle studie Regionální rozvojové agentury Plzeňského kraje byly odhadovány na celkem 336 milionů Kč, přičemž jen náklady na obnovu a výstavbu infrastruktury bez demolic byly v roce 2007 odhadnuty na 41 milionů Kč. Z pohledu dnešních znalostí se ukazuje, že tyto náklady budou muset být ještě výrazně vyšší. Město získalo areál v době, kdy byly dotační zdroje státu použitelné na přestavbu bývalých vojenských areálů již omezeny na minimum.

Město Stříbro mělo představu areál kompletně revitalizovat tak, aby nedošlo pouze k rozprodání nejlukrativnějších částí, ale aby se území revitalizovalo postupně celé a stalo se tak plnohodnotnou součástí města.

Bylo zřejmé, že pokud se do revitalizace tak velkého území pustí město samo, bude to obecní rozpočet stát nemalé prostředky, které pak budou chybět jinde. Revitalizace tak rozsáhlého území by se neobešla bez úvěrů, které by město zatížily tak, že by mohlo mít následně potíže se získáním prostředků na financování dalších plánovaných akcí. Město se tedy rozhodlo najít partnera, který se na revitalizaci bude finančně a organizačně podílet.

Proč zrovna Waystone?

Waystone Ltd. je britská společnost, která se zaměřuje zejména na projekty spojené s revitalizací opuštěných území zatížených v minulosti průmyslovou a důlní činností, jejich přeměnu ve stavební pozemky a následný development na takto získaných pozemcích. Společnost Waystone Ltd. se přihlásila do soutěže na strategického investora vyhlášené městem Stříbrem, kde uspěla.

Jak revitalizace doposud probíhala? Co se vybudovalo?

  • V rámci přípravy území pro další rozvoj bylo odstraněno celkem 48 starých nevyhovujících budov o celkovém obestavěném prostoru 217 000 m3. Tím bylo uvolněno cca 25 ha volné rozvojové plochy.
  • Byl vybudován páteřní plynovod o délce 1,6 km, vodovod v západní části areálu včetně automatické tlakové stanice, úseky kanalizace, příprava trasy pro instalaci optických telekomunikačních linek a tři nové distribuční trafostanice s příslušnými VN a NN rozvody.
  • Byla vybudována dvě nová plnohodnotná napojení areálových komunikací na silnici č. II/605 včetně dílčích úseků nových areálových komunikací a veřejného osvětlení.
  • V rámci návazných akcí, které souvisí s prodejem nemovitostí v areálu, bylo dále novými vlastníky vybudováno:
    • výrobní závod společnosti RSF Elektronik spol. s r.o.
    • společnosti Inutec s.r.o. a AMFORA-Marketing s.r.o. investují do rozšíření svých výrobních a prodejních prostor, které získaly koupí nemovitostí v areálu
    • bylo postaveno 20 řadových rodinných domů a 11 řadových garáží ve východní části areálu

Co se plánuje?

Společnost K&R-Tech s.r.o. připravuje výstavbu technologického vývojového centra v západní části areálu poblíž závodu RSF Elektronik a STK Auto Lepič.

Připravujeme výstavbu polyfunkčního domu na místě bývalého Jugo klubu na rohu třídy 5. května a ulice U věže. Na projekt již bylo vydáno územní rozhodnutí. Vizualizace k nahlédnutí zde:

D PDUV1 D PDUV2

Pracujeme na koncepci bytové a smíšené výstavby ve východní části areálu. Vzhledem ke vzniku mnoha nových pracovních příležitostí v okolí města považujeme bytovou výstavbu za perspektivní. Návrhy možných řešení tohoto území k nahlédnutí zde:

E resi 3 E resi 2 E resi 1 E resi 4

Jednáme o dalším využití pozemků v průmyslové části areálu.

Jak se areál změnil od zahájení projektu revitalizace?

Změny jsou nejvíce patrné ve fotogalerii, kde můžete porovnat, jak prostor bývalých kasáren vypadal v minulosti a jak vypadá nyní. Nelze přehlédnout, že se území proměnilo z uzavřeného hlídaného areálu, který nezadržitelně chátral, ve veřejně přístupný prostor, který je z velké části vyčištěn a na kterém probíhá plánovaný rozvoj.

C1 DSC08051u C1 37318_1287222673050_3248430_n C1 barkubuzerku1 C1 fff C1 spodnbark6

C2 Celek 2015 C2 BUV5 SONY DSC C2 RSF Elektronik Stribro pic1 (2000x1126)

Kolik projekt město vlastně stojí?

Projekt je koncipován tak, že se developerovi vrátí veškeré investice a ostatní náklady, které v souvislosti s projektem revitalizace vynaloží, pouze v případě úspěšné realizace komerčních aktivit souvisejících s rozvojem areálu.

Město ze svého rozpočtu nehradí žádné náklady související s realizací projektu. Podílí se pouze na výnosech.

Co z projektu město má?

Město revitalizací území bývalých kasáren kromě přínosu do obecní pokladny získalo zejména rozsáhlé volné plochy pro další rozvoj. Naplňuje se tak hlavní účel smlouvy, kterým je zajištění rozvoje území bývalých kasáren tak, aby do projektu město nemuselo nic investovat a organizačně jej zajišťovat.

Nezpochybnitelným přínosem pro město je realizace projektů investorů, kteří se v revitalizovaném prostoru bývalých kasáren usadili. Ať už se jedná o nový výrobní areál společnosti RSF Elektronik, který dokonce v rámci soutěže Stavba roku Plzeňského kraje 2014 získal cenu hejtmana Plzeňského kraje, postupně probíhající rekonstrukce a dostavba výrobních a skladovacích prostor společnosti Inutec nebo přestavba budovy bývalé vojenské nemocnice na 20 řadových rodinných domů včetně kompletní související infrastruktury, která bude sloužit i dalším zájemcům.

Kromě věcných a finančních benefitů získalo město Stříbro respekt zejména u odborné veřejnosti, a to za odvahu pustit se do u nás nevyzkoušené metody revitalizace rozsáhlého brownfieldu, která je z hlediska města úspěšná.

O co město realizací projektu přišlo?

Město přišlo zejména o starosti. Nemusí řešit financování projektu ani lidské zdroje nutné pro jeho řízení. Dále přišlo o problémy s rozpadajícími se budovami, s jejich ostrahou a s potížemi spojenými s jejich postupnou devastací ať už vlivem přírody, zlodějů nebo občasných „nájemníků“ z řad různých nepřizpůsobivých osob.

Proč se projekt nerealizuje podle studie představené v roce 2008 a nestojí tu budovy, které jste ukazovali při představení projektu?

Každý velký projekt, jehož úspěch je závislý zejména na vývoji poptávky na realitním trhu, nutně prochází změnami tak, jak si žádá ekonomická situace a vývoj trhu. Projekt je od počátku koncipován tak, že společnost Waystone území revitalizuje a připraví pro další developery a ostatní podnikatele, kteří zde budou realizovat své projekty. Původní projekt byl veřejnosti představen v roce 2008 v době, než se naplno rozběhla realitní krize. Studie obsahovala některé prvky, které se v následujícím období projevily jako neekonomické, proto se partneři projektu rozhodli koncepci rozvoje upravit. Ukázalo se také, že bude výhodné ponechat v areálu některé budovy původně určené k demolici, což byl další důvod k úpravě původních plánů. Původní plán pro porovnání s tím aktuálním naleznete zde.

Občas slýcháváme dotaz, proč v areálu nestojí budovy, jejichž výkresy byly součástí prezentace projektu v roce 2008, například tyto:

B ilustrativni nakresy 2008 board 7

Předmětem projektu je zejména příprava území pro další podnikatele, kteří na takto připravených pozemcích realizují své plány. Tehdy představené obrázky byly pouze ilustrativní a ukazovaly možnosti, které území po jeho revitalizaci bude mít. Výsledná podoba a využití budov, které v území vzniknou, závisí na developerech a podnikatelích, kteří se rozhodnou v území investovat.

Je spolupráce s developerem pro město výhodná?

To je otázka, kterou slýcháváme poslední dobou často. Jsme přesvědčeni, že o odpovědi nemůže být sporu. Spolupráce s developerem je pro město jednoznačně výhodná. Oproti jiným městům, která mají stejný problém, jako mělo město Stříbro, se Stříbru podařilo zajistit revitalizaci areálu, jeho otevření veřejnosti, částečné zasíťování a hlavně jeho postupné znovuoživení. To vše bez jakýchkoliv vlastních investic.